Thư cảm ơn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Asia Pacific Outstanding Activist 2017

Hội nghị Kết nối Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 2018

ASEAN Business Community Connection Summit 2018