Màu sắc: theo yêu cầu

In ấn artwork: theo yêu cầu

Sơn: bóng/ nhám