Giấy Note Unicorn

Giá: Liên hệ

Sổ giấy note cực dễ thương hình Unicorn.
Gồm 12 mẫu note trên 1 cuốn sổ.
Giấy có keo sẵn như các giấy note thông thường.
Kích thước: 18cm x 8.3cm

Sản phẩm có 4 mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên.

Các mẫu đều dễ thương hình Unicorn.

Sản phẩm cùng loại