Đại tướng Đỗ Bá Tỵ – Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ – Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó chủ tịch Quốc Hội bắt tay chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tương – Phó giám đốc Công ty TNHH TM DV 191 Thanh Xuân (2016) tại nhà Quốc Hội Ba Đình – Hà Nội

Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc cũng như sự ủng hộ đối với chủ quyền Biển Đảo Việt Nam, nhân dịp hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1/6/2016 – 08/06/2016), công ty TNHH TM DV 191 Thanh Xuân đã tham gia tài trợ, hỗ trợ góp phần tổ chức thành công Chương trình “Tổ Quốc nhìn từ biển” và hành trình “Hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu” tổ chức tại thành phố Hà Nội vào tháng 6 vừa qua